VISIE EN WERKWIJZE

De Beweegservice vindt dat iedereen recht hoort te hebben om voldoende, goed en met plezier te kunnen bewegen. Daarom zet De Beweegservice zich in voor mensen die niet of te weinig bereikt worden met het huidige sport-en beweegaanbod: volwassenen met een verstandelijke beperking en mensen die in een (potentieel) sociaal kwetsbare situatie verkeren.

Het doel is om ze structureel meer en goed te laten bewegen middels bewegingsactivering en/of (elementen van) krachttraining en trainingsleer
Dit kan in groepsverband en individueel, in een laagdrempelige setting. Wanneer bewegingsactivering wordt toegepast zijn de beweegactiviteiten gericht op het ontdekken, onderhouden, en waar mogelijk, vergroten van de beweegmogelijkheden. Er wordt samen met de deelnemer(s) en eventueel ouders/begeleiders gekeken naar passende beweegactiviteiten. Wanneer (elementen vanuit) krachttraining en trainingsleer wordt toegepast zijn de beweegactiviteiten gericht op het verbeteren van de lichamelijke conditie en kunnen de deelnemers op een verantwoorde manier hun fysieke mogelijkheden (weer) leren ontdekken en vergroten

De Beweegservice werkt vanuit de benadering Positieve Gezondheid waarmee de nadruk ligt op de mensen zelf, hun veerkracht en eigen regie i.p.v. beperkingen of problemen. Deze benadering wordt ook vanuit het ministerie van VWS gesteund en benoemd in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Het draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.
De activiteiten van De Beweegservice hebben m.n. invloed op lichaamsfuncties, zingeving en meedoen en dragen bij aan fysieke, emotionele en (psycho)sociale groei.

Het ultieme doel is om sport- en beweeggedrag op een duurzame wijze te bevorderen. De Beweegservice gelooft er sterk in dat een gezond en sterk lijf hebben, ervaren wat je lijf kan in uitdagende en haalbare beweegsituaties en ervaren dat je daardoor (fysiek) meer aan kan in het dagelijks leven, een sterke invloed heeft op het zelfbeeld en een belangrijke basis is om te kunnen groeien binnen het gehele spectrum van (de eigen) Positieve Gezondheid.
Een positief zelfbeeld kan daarmee een katalysator zijn om meer grip te krijgen op andere levensgebieden zodat je (vaker) in een "flow" komt en dus 'simpelweg' vaker een geluksgevoel ervaart.