METHODEN EN WERKWIJZE

De Beweegservice op missie

Het hoofddoel is meer en goed bewegen en als uitgangspunt van de manier van werken het normaliseren van sporten en bewegen en daarmee een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezonde leefstijl en ook positieve gezondheid, wat een vrij nieuwe benadering is op het gebied van vitaliteit.
Daarnaast wilt De Beweegservice ervoor zorgen dat iemand uit zichzelf graag beweegt en/of sport, plezier heeft in de (soms zelfgekozen) bewegingsvormen- en activiteiten en ook beter wordt in bewegen en/of sporten en daardoor (steeds) meer zin krijgt om te bewegen en sporten. 

Het ultieme doel is het bevorderen van duurzaam sport- en beweeggedrag (een leven lang minimaal voldoen aan de Beweegrichtlijnen) doordat er structureel wordt ervaren dat er meer en goed wordt bewogen.
De Beweegservice gelooft dat de mensen in beweging krijgen, en het liefst houden, begint bij de mensen (meer) bewegen te laten ervaren, dat ze ervaren hoe het is om bewegen structureler in te passen in het dagelijks leven en dat ze dit ervaren op de meest laagdrempelige manier: een beweegprofessional die naar ze toekomt.


Bewegingsvormen- en activiteiten

De Beweegservice organiseert en voert beweeginterventies (beweegvormen- en activiteiten) uit die passend zijn voor het individu of voor een groep en kan tevens begeleiding en advies geven t.a.v. passende beweeginterventies en gedragsverandering m.b.t. beweging.
Om bewegingsvormen- en activiteiten op maat aan te bieden en de juiste interventies toe te passen, wordt er als eerste gekeken naar de attitude, behoeften en wensen t.o.v. bewegen middels vraagstelling en observaties tijdens de bewegingsvormen- en activiteiten. Inhoudelijk worden methoden en methodieken gehanteerd vanuit de bewegingsagogie (bewegingsactivering en bewegingsonderwijs) en trainingsleer
De bewegingsvormen- en activiteiten hebben een preventief karakter en zijn gericht op het (weer) actief krijgen van inactieve personen, het vergroten en (beter) leren benutten van motorische vaardigheden, het verantwoord verhogen van de hartslag om uiteindelijk het uithoudingsvermogen te verbeteren (conditieverbetering) of specifieke spier, -en botversterkende oefeningen en stabiliteitsoefeningen (conditieverbetering). 

Wanneer er meer een begeleidend aspect wordt gevraagd kan De Beweegservice tevens in bepaalde situaties de methode van de fasen van gedragsverandering, motiverende gespreksvoering en gedragsveranderingsmodellen hanteren. Dit kan al van pas komen om iemand te stimuleren om mee te doen met de bewegingsactiviteiten, te activeren, of wanneer een persoon verdieping wilt en zelfstandig (nog) meer beweging wilt inpassen als dagelijkse routine. 


1 op 1 of groepsverband

Na het kennismakings- en intakegesprek is er een keuze gemaakt voor 1 op 1 bewegen of bewegen in groepsverband (2+ personen). Er wordt gekeken naar wat het beste past bij de persoon. Dit kan in overleg aangepast worden.

Duur beweegmoment

Afhankelijk van de keuze van de bewegingsactiviteit, de persoon en de situatie duurt een activiteit minimaal 30 minuten. Hiermee mikt De Beweegservice op het doel om dagelijks een halfuur aan één te bewegen. Dit is namelijk het minimale wat je lijf én ook je hersenen nodig hebben. Maar, meer bewegen dan voorheen is áltijd beter. De duur kan dan ook aangepast worden per persoon en situatie.