VOOR WIE

BEWEGEN VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING


Met De Beweegservice wil ik volwassenen met een verstandelijk beperking de juiste mogelijkheden bieden om meer en goed te kunnen bewegen. Om de belangrijkste drempels weg te nemen bied ik de beweegactiviteiten o.a. zo dicht mogelijk bij de mensen aan; thuis of op een locatie in de omgeving van deelnemers.

PLEZIER IN BEWEGEN
Voor mensen met een verstandelijke beperking is bewegingsactivering de beste keuze uit het beweegaanbod van De Beweegservice. Binnen deze beweegactiviteiten kunnen de deelnemers hun beweegmogelijkheden ontdekken en waar dat kan ook vergroten. De nadruk ligt hierbij ook op plezier en succeservaringen. 

Kijkend vanuit de Positieve Gezondheid ervaren de deelnemers direct dat ze middels bewegen aandacht kunnen geven aan hun lichaamsfuncties, dat ze mee kunnen doen aan beweegactiviteiten en dat ze op deze manier hun échte grenzen leren kennen wat bijdraagt aan het dagelijks functioneren.


VOOR INSTELLINGEN EN PARTICULIEREN
Grote en kleine instellingen en woon- en werklocaties kunnen De Beweegservice inschakelen, maar ook particulieren die een cliënt met een verstandelijke beperking begeleiden. De Beweegservice is er voor elke bewoner of cliënt die je meer en goede beweegmomenten wilt geven. Naast dat de beweegactiviteiten zo dicht mogelijk bij de deelnemers worden aangeboden, wordt het benodigde materiaal voor de beweegactiviteiten ook meegenomen.


VRIJBLIJVEND KENNISMAKEN
Het is mogelijk om 1-op-1 te bewegen of in groepsverband (vanaf 2 personen). De meeste beweegactiviteiten duren minimaal 30 minuten. Afhankelijk van de persoon, de situatie of de activiteit kan de duur of wijze van bewegen worden aangepast. Elk persoon met een verstandelijk beperking is uniek en ik wil echt een beweegaanbod op maat aanbieden.

Plan nu een vrijblijvend (persoonlijk) kennismakings- en intakegesprek in om de voorwaarden (incl. tarieven) en een passend beweegaanbod te bespreken. 


BEWEGEN VOOR MENSEN IN EEN SOCIAAL KWETSBARE SITUATIE De Beweegservice wil bewegen voor mensen die in een sociaal kwetsbare situatie zitten zo laagdrempelig mogelijk maken. De focus ligt hierbij met name op mensen met een migratieachtergrond en vrouwen die te maken hebben met een onveilige thuissituatie.

 

VOOR INSTELLINGEN EN GEMEENTEN

Grote en kleine instellingen en gemeenten die vanuit hun beleid zorg, hulp en begeleiding (willen) bieden aan cliënten en inwoners die in een sociaal kwetsbare situatie zitten kunnen De Beweegservice inschakelen. 

VRIJBLIJVEND KENNISMAKEN
Het is mogelijk om 1-op-1 te bewegen of in groepsverband (vanaf 2 personen). De meeste beweegactiviteiten duren minimaal 30 minuten. Afhankelijk van de persoon, de situatie of de activiteit kan de duur of wijze van bewegen worden aangepast. 

Plan nu een vrijblijvend (persoonlijk) kennismakings- en intakegesprek in om de voorwaarden (incl. tarieven) en een passend beweegaanbod te bespreken.